Aalborg Airport Hotel – A part of Familien Bühlmann

Afbestillingsbetingelser på værelser for grupper

Depositum
 • 10 % af reservationen betales ved booking som reservationsgebyr. Ved annullering refunderes beløbet ikke.
 • 40 % af reservationen 6 uger før ankomst
 • 50 % af reservationen 1 uge før ankomst
Afbestilling
Afbestilling skal altid ske skriftligt – gerne på e-mail. Ved afbestilling forstås totalannullering, reduktion, omplacering, afkortning eller andre væsentlige ændringer i forhold til bekræftelsen.

Afbestilling: 10 – 20 værelser

 • 30 dage før ankomstdag: Omkostningsfrit.
 • 21 dage før ankomstdag: 50 % af reservationen kan afbestilles omkostningsfrit.
  Ved annullering herudover betales 50 % af den afbestilte reservation.
 • 14 dage før ankomstdag: 25 % af reservationen kan afbestilles omkostningsfrit.
  Ved annullering herudover betales 75 % af den afbestilte reservation.
 • 24 timer og udeblivelse: medfører fuld betaling

Afbestilling: over 21 værelser

 • 90 dage før ankomstdag: Omkostningsfrit.
 • 60 dage før ankomstdag: 50 % af det bekræftede arrangement kan annulleres omkostningsfrit.
  Ved total annullering betales 50 % af den resterende reservation.
 • 30 dage før ankomstdag: 25 % af det bekræftede arrangement kan annulleres omkostningsfrit.
  Ved total annullering betales 65 % af den resterende reservation.
 • 10 dage før ankomstdag: 10 % af det bekræftede arrangement kan annulleres omkostningsfrit.
  Ved total annullering betales 75 % af den resterende reservation.
 • 48 timer før ankomstdag: 5 % af det senest opgivne antal gæster kan annulleres.
 • Herefter og ved total annullering: medfører fuld betaling.