Nødstilfælde

Ved ankomst til hotellet, bør du altid orientere dig om mulige flugtveje i tilfælde af, at der skulle opstå brand.

I tilfælde af brand:

  • Alarmér ved at igangsætte brandalarmen.
  • Hold døren til dit værelse lukket. Hvis du forlader værelset, skal du lukke døren efter dig.
  • Hvis du kan høre brandalarmen, skal du forlade værelset, hvis det er muligt. Hvis ikke du kan komme ud grundet røg, skal du blive på værelset med døren lukket.
  • Elevatoren må under ingen omstændigheder bruges.


Kontaktinfo ved nødstilfælde:

  • Alarmcentralen: 112
  • Lægevagten Region Nordjylland: +45 7015 0300
  • Politistationen: 114


Vores adresse:

  • Navn: Aalborg Airport Hotel
  • Adresse: Ny Lufthavnsvej 96, 9400 Nørresundby